برچسب: مرکز فروش پلی اتیلن

  • فروش پلی اتیلن

    فروش پلی اتیلن

    فروش پلی اتیلن   فروش پلی اتیلن پلی اتیلن با چگالی بالا یک ماده ترموپلاستیک است . که از اتم های کربن و هیدروژن تشکیل شده. و در کنار هم تشکیل محصولات با وزن مولکولی بالا را نشان می دهد . همانطور که در شکل 1-1c نشان داده شده است. فروشگاه پلی اتیلن گاز متان […]