برچسب: قیمت پلی اتیلن در گرگان

  • فروش پلی اتیلن در گرگان

    فروش پلی اتیلن در گرگان فروش پلی اتیلن در بجنورد فروشگاه پلی اتیلن در گرگان خاصیت ماده خاص “پلی اتیلن” به ساختار مولکولی آن بستگی دارد. وزن مولکولی و تبلور مهمترین فاکتورها هستند. بلورینگی به نوبه خود به وزن مولکولی و میزان انشعاب بستگی دارد. هرچه زنجیرهای پلیمری کمتر از هم جدا شوند و وزن […]