برچسب: قیمت پلی اتیلن در مشهد

  • فروش پلی اتیلن در مشهد

    فروش پلی اتیلن در مشهد

      فروش پلی اتیلن در مشهد فروش پلی اتیلن در مشهد فروش پلی اتیلن در مشهد مهاجرت: حدود مهاجرت ، محدوده مهاجرت خاص حد كل مهاجرت مندرج در بخشنامه به عنوان 10 ميلي گرم ماده پلاستيكي آزاد شده در هر دسي متر مربع از سطح پلاستيك  يا ، در عوض ، 60 ميلي گرم از […]