برچسب: قیمت پلی اتیلن در رشت

  • فروش پلی اتیلن در رشت

    فروش پلی اتیلن در رشت

    فروش پلی اتیلن در رشت فروش پلی اتیلن در رشت فروش پلی اتیلن در رشت پیوندهای مولکولی ضعیف ، عمود بر مولکولهای لایه بندی شده . متراکم از بلورهای پلی اتیلن ، با مولکولهای مجاور کراوات می کنند. در پاسخ به تنش های کششی ، ممکن است ترکیدگی این پیوندهای ضعیف. ترک هایی به موازات […]