برچسب: قیمت پلی اتیلن دربندر انزلی

  • فروش پلی اتیلن در بندر انزلی

    فروش پلی اتیلن در بندر انزلی فروش پلی اتیلن در کیش فروشگاه پلی اتیلن در بندر انزلی ۰.۹۴۰). مواد PE کم‌تر استفاده‌شده (چگالی > ۰.۹۶۵)هستند. پلی‌اتیلن چگالی بسیار کم(چگالی < ۰.۹۱۰). سختی استحکام کششی با چگالی افزایش می‌یابد؛ نتیجه آن افزایش می‌یابد و کاهش می‌یابد. چقرمگی و مقاومت ترک‌های ناشی از فشار. ذوب به ذوب […]