برچسب: قیمت پلی اتیلن اکساید

  • فروش پلی اتیلن اکساید

    فروش پلی اتیلن اکساید   فروش پلی اتیلن اکساید ✔ بخشی از هزینه های نگهداری گلخانه که ناشی از شکستن شیشه و یا تعویض نایلون سوراخ و پاره شده است را کاهش خواهد داد. ورقهای پلی کربنات در برابر تگرگ هم بسیار مقاوم هستند و نیازی به حفاظ و نگرانی کشاورز در مواقع بروز عوامل […]