برچسب: قیمت پلیمر اصفهان

  • مرکز فروش پلیمر اصفهان

    مرکز فروش پلیمر اصفهان   مرکز فروش پلیمر اصفهان در مواد مرکب با کارایی بالا، تقویت کننده به گونه اي در جا می گیرد که خواص مکتنیکی  بهینه شود، مانند اضافه کردن الیاف شیشه به رزین اپوکسی. فروش مواد پلیمری اصفهان در مواد مرکب با کارایی بالا تقویت کننده بین50تا80درصد حجمی ماده را تشکیل می […]