برچسب: فروشگاه پلی اتیلن در بجنورد

  • فروش پلی اتیلن در بجنورد

    فروش پلی اتیلن در بجنورد     فروش پلی اتیلن در ساری فروشگاه پلی اتیلن در بجنورد یکی از مهمترین خصوصیات  پلی اتیلن ویسکوزیته ذاتی هرچه پلیمر طولانی تر باشد ، درگیری بین زنجیره ها بیشتر است و بنابراین ویسکوزیته بالاتری دارد. پلی اتیلن از نظر ظاهری ،  ریزگردی است ، به این معنی که […]