برچسب: خرید پلی اتیلن در سمنان

  • فروش پلی اتیلن در سمنان

    فروش پلی اتیلن در سمنان فروش پلی اتیلن در اراک فروشگاه پلی اتیلن در سمنان پیوندهای مولکولی ضعیف، عمود بر مولکول‌های لایه‌ای متراکم، کریستال‌های پلی‌اتیلن به دست می‌آیند و مولکول‌های مجاور را گره می‌کنند. در واکنش به تنش‌های کششی، ترک‌ها می‌توانند شکل و تکثیر موازی با این لایه‌ها با این پیوندهای ضعیف است. کم‌تر چگال […]