ماه: فوریه 2022

  • مرکز فروش پلیمر تبریز

    مرکز فروش پلیمر تبریز مرکز فروش پلیمر تبریز سنتز PI بکر PI دست نخورده با پلیمریزاسیون حالت جامد سنتز شد فرآیند در هوا با MA و PMDA به عنوان پیش سازها. 1.051 گرم MA و 1.818 گرم PMDA با نسبت مولی مساوی به پودر تبدیل شد و سپس در یک بوته چینی 40 میلی لیتری […]

  • مرکز فروش پلیمر کرج

    مرکز فروش پلیمر کرج   مرکز فروش پلیمر کرج اثرات مثبت PW در سنتز پلی آمید و انتقال الکترون مورد بررسی قرار گرفت. ما متوجه شدیم که معرفی PW می تواند کمی ایجاد کند افزایش جذب نور کامپوزیت ها با این حال، نور جذب آن دسته از مواد مبتنی بر پلی‌آمید بالا هنوز بر اساس […]