مرکز فروش پلیمر کرج


مرکز فروش پلیمر کرج

"<yoastmark

 

مرکز فروش پلیمر کرج

اثرات مثبت PW در سنتز پلی آمید و انتقال الکترون مورد بررسی قرار گرفت. ما متوجه

شدیم که معرفی PW می تواند کمی ایجاد کند افزایش جذب نور کامپوزیت ها با این حال،

نور جذب آن دسته از مواد مبتنی بر پلی‌آمید بالا هنوز بر اساس است جذب عمده پلی آمید

و استفاده از انرژی خورشیدی است هنوز محدود است بنابراین، چگونه می توان استفاده از

انرژی خورشیدی را بهبود بخشید برای مواد مبتنی بر پلی آمید با افزایش جذب نور مرئی

یک مشکل فوری است که باید حل شود.

فروش مواد پلیمری کرج

از زمان معرفی PW می تواند جذب نور کامپوزیت ها را بهبود بخشد، چگونه می توانیم

بیشتر کنیم افزایش جذب نور فوتوکاتالیست؟ آیا امکان استفاده وجود دارد مواد هیبریدی

آلی-غیر آلی مبتنی بر پلی اکسومتالات (مبتنی بر POMs) برای ساخت فتوکاتالیست های

POM/پلی ایمید و جذب نور گسترده؟ پلی اکسومتالات ها (POMs)، که به عنوان خوشه

های آنیونی متالاکسیژن انتقالی تعریف می شوند، کاربردهای منحصر به فردی در کاتالیز

دارند . الکترونیک و مغناطیس ، فتوشیمی و پزشکی .

فروشگاه پلیمر کرج

با توسعه کاربرد POM ها در میدان کاتالیزور، مزایای آن برای ساخت فتوکاتالیست ها به

تدریج ظهور کرده اند. قابل توجه است که برای فوتوکاتالیست های مبتنی بر POM، مواد

هیبریدی آلی- معدنی کریستالی توجه قابل توجهی را به خود جلب کرده اند .

قیمت پلیمر کرج

در این مواد، معرفی لیگاندهای آلی می‌تواند ساختارهای نواری جدیدی را با آن بسازد آنیون

های POM . POM ها به عنوان گیرنده و انتقال الکترون واسطه ها را می توان با یک یا چند

الکترون به ظرفیت مختلط کاهش داد خوشه هایی با حداقل تغییرات ساختاری .

فروش پلیمر مایع کرج

بطور کلی، الکترون‌ها در یک خوشه POM منفرد در یک جامد توده‌ای جابه‌جا می‌شوند .

برای آلی-غیر آلی مبتنی بر POMهای کریستالی با ظرفیت مخلوط مواد هیبریدی،

لیگاندهای آلی مزدوج می توانند خود را گسترش دهند صرف به چارچوب POMs ، و الکترون

ها به طور کامل خواهد بود از طریق فعل و انفعالات بین مولکولی قوی در چارچوب آلی-

معدنی جابجا می شوند .


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.