مرکز فروش پلیمر اصفهان


مرکز فروش پلیمر اصفهان

"<yoastmark

 

مرکز فروش پلیمر اصفهان

در مواد مرکب با کارایی بالا، تقویت کننده به گونه اي در جا می گیرد که خواص مکتنیکی 

بهینه شود، مانند اضافه کردن الیاف شیشه به رزین اپوکسی.

فروش مواد پلیمری اصفهان

در مواد مرکب با کارایی بالا تقویت کننده بین50تا80درصد حجمی ماده را تشکیل می

دهد.این مواد به صورت لایه اي یا تیوبی تهیه می شوند.

فروشگاه پلیمر اصفهان

در موادمرکب با کارایی پایین، تقویت کننده به اندازه اي کوچک است که به راحتی بتواند در

زمینه پخش شود.روش تولید این مواد مانند پلیمر خالص است.الیاف شیشه خرد شده و یا

ویسکر شده، الیاف چوب و غیره مثالهایی از است.الیاف شیشه خرد شده و یا ویسکر

شده، الیاف چوب و غیره مثالهایی از این نوع تقویت کننده هستند.

پرکننده ها(extender)به منظور کاهش هزینه قطعه به شکل پرکننده ذره اي اضافه به پلیمر

می شوند.معمولترین آنها کربنات کلسیم، پودر سیلیکا، خاك رس و پودر چوب هستند .

عوامل پف زا : عوامل پف زا به منظور تهیه پلیمرهاي سلولی(cellular polymers)یا

expanded plasticsبه اضافه می شوند .

فروش پلیمر مایع اصفهان

سلولها می توانند بطور کامل بسته یا باز باشند.فوم هاي پلیمري داراي چگالی

بین1,6تا960کیلوگرم بر متر مکعب هستند .

فوم هاي پلیمري داراي نسبت استحکام به وزن بالا، عایق صوتی و حرارتی عالی و

جذب انرژي ارتعاشی خیلی خوبی هستند.

فومهاي پلیمري می توانند به طریق مختلفی تهیه شوند، از قبیل:1تزریق گاز بطور مکانیکی

درون این عنصر ، و یا 2استفاده از عوامل شیمیایی .

قیمت پلیمر اصفهان

معمولترین روشهاي فوم سازي عبارتند از:

تجزیه حرارتی عوامل پف زاي شیمیایی که تولید نیتروژن، مونواکسید

کربن و دي اکسید کربن می کنند.یک نمونه از این عوامل پف زا آزودي کربن آمید است، که

بطور گسترده در تولید فومهاي پلی اولفین تجاري استفاده می شود.

استفاده از گرما براي تبخیر مایعات با نقطه ذوب پایین مانند پنتان و

هپتان براي تولید فوم هاي پلی استایرن، و متیلین کلراید و براي تولید فومهاي انعطاف پذیر

پلی اورتان وPVC. فومهاي انعطاف پذیر پلی اورتان وPVC

عمل تبخیر توسط برهم کنش حرارت زاي گازهاي تولید شده در طول پلیمریزاسیون.

این در برهمکنش ایزوسیانات با آب که تولید دي اکسید کربن می کند معمول است .


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.